Software til BodyMedia og Polar RX800cx

Manualer og software til BodyMedia kan downloades her. (Ikke Professional udgaven) Softwaren og manualer til Polar RX800cx er vedlagt udstyret.
Driver til Polar urets infrarøde connector findes her. Nyeste GSR skabelon 0.9a forefindes her Se navne, organisation og begivenheder på humansensingbloggen. Kalender til reservation findes her.

tirsdag den 24. januar 2012

måling af fysiologiske værdier ifbm. musikterapi med retspsykiatriske patienter

Jeg er ny phd studerende på musikterapi studiet og har været så heldig at blive inviteret med i Human sensing gruppen. Årsagen er at jeg i mit phd projekt vil undersøge muligheden for at inkludere fysiologiske målinger som en af måleredskaberne.
For god ordens skyld bør jeg vel nævne at jeg er halvtids studerende og derudover arbejder halvtids i retspsykiatrien i Region Sjælland.

Problemformuleringen lyder som følger (der er en formulering mere men det er disse to der er interessante i denne sammenhæng:

1. Hvordan kan musik terapi bidrage til affekt regulering hos retspsykiatriske patienter med skizofreni ?

2. Hvordan kan musik terapi bidrage til udviklingen af den terapeutiske relation med retspsykiatriske patienter med skizofreni - er der en sammenhæng mellem affekt regulering og udviklingen af den terapeutiske relation i musik terapi ? 

Min phd er et mixed method multiple case study og mine måleredskaber vil indeholde selvrapporterings skemaer og kvalitativ analyse af musikterapisessioner.
Da jeg både er researcher og terapeut, har jeg behov for at finde frem til nogle måleredskaber, hvor der er lidt mere objektivitet i de indsamlede data. Derfor henvendte jeg mig til Human sensing gruppen, for at se om de kunne være behjælpelige med noget måleudstyr ifht. at måle reaktioner i det autonome nervesystem hos patienterne under terapien. Det er vigtig at understrege at jeg med mine målinger ikke har tænkt mig at kunne bevise hvilken ændring, der sker i patienternes fysiologiske reaktioner på musik og musikterapi. Men sammenholdt (trianguleret) med de øvrige data kan understøtte de resultater jeg finder frem til.

Da det er en ganske særlig patient gruppe jeg arbejder med - nemlig skizofrene retspsykiatriske patienter, som er meget sårbare og nemt bliver paranoide, har det været vigtig at finde et måleudstyr, som er så lidt invasivt som muligt. Altså med så få ledninger som muligt og gerne placeret perifert på kroppen. Lige nu har jeg lånt et sensewear armbånd, for at afprøve om det er en løsning ifht. min patientgruppe.
vh Britta Frederiksen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar