Software til BodyMedia og Polar RX800cx

Manualer og software til BodyMedia kan downloades her. (Ikke Professional udgaven) Softwaren og manualer til Polar RX800cx er vedlagt udstyret.
Driver til Polar urets infrarøde connector findes her. Nyeste GSR skabelon 0.9a forefindes her Se navne, organisation og begivenheder på humansensingbloggen. Kalender til reservation findes her.

mandag den 11. juni 2012

How to measure emotional reactions in forensic psychiatric patients with schizophrenia - focusing on Galvanic Skin Response og Heart Rate Variability ?


As a part of a phd project I am in the process of investigating how or if I can supply qualitative data from music therapy sessions with quantitative data by measuring activity in the autonome nervoussystem during music therapy sessions. Participants in the pdh project is forensic psychiatric patients with schizophrenia and a low functional level.

In the litteratur search in this field I have found the below mentioned article informative  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2756702/
The article describes different variables in the autonomic nervous system and how they show different reactions in the autonome nervous system. Reactions in the Galvanic Skin Response (GSR) primarily shows arousal reactions in the sympathetic  nervous system. Whereas Heart Rate Variability (HRV) is important when you want to measure reactions in the parasympathetic nervous system.

Because the patients I want to include in the phd project is very vulnerable it is important to find a measurement tool which impact on the patient is as little as possible and creates as few bias as possible. GSR is possible to measure by an armband from Sensewear : http://sensewear.bodymedia.com/
Some patients in  forensic psychiatry has tried them out, and some patients forgets they are wearing this armband, others react with bodily sensations and paranoia. It helps to use very simple explanations as “This armband measure bodily reactions to music either of becoming exalted or relaxed when you listen to music”
But is GSR a suitable measurement for reactions in the autonome nervous system in forensic psychiatric patients with schizophrenia ? GSR measures arousal and shows reactions in the sympathetic nervous system . In my phd project I want to find out how the patients are capable of calming down an regulate arousal. This regulation happens through activity in the parasympathetic nervous system. Activity in the parasympathetic nervous system can be derived by data from Sensewear measurements, but is not a direct measure of activity in the parasympathetic nervous system.

I have been in contact with different persons interested in the Polyvagale theory of Porges (Porges 2001) and through that found measurement tools to measure Heart Rate Variability (HRV) The analysis of HRV data reflects the balance between parasympathetic and sympathetic nervoussystem. Flemming Kærby who is a psychotherapist and cand.scient in fysiological biochemistry has been teaching doctors in how stresshormons  affects the human body. He is very interested in the polyvagal theory, and has used measurement of HRV directly in Trauma therapy. In the article mentioned below he describes how he used measurement of HRV in Trauma Therapy: http://www.seforeningen.dk/files/articlefiles/Bibliotek/Offentligeartikler/FYSIOLOGISK-TEORI/kaereby_psykofysiologisk_traumeterapi_%203_2010.pdf

Flemming Kæreby comment on the use of Em-wave that it cannot measure frequencies higher than 0.26 Hz. The ventrale nervus vagus is essential accordingly to measure parasympathetic reactions, and activity in the ventrale nervus vagus might show frequencies as high as 0,4 Hz.
The company called MindWare uses Porge´s matematic analyse program in their measurement tools, but it is very expensive.
By using Emwave you place a sensor at the earflip or on a fingertip, and is also not very invasive, and therefore might be usefull in my phd project, with very vulnerable forensic psychiatric patients with schizophrenia. 

The company called MindWare uses Porge´s matematic analyse program in their measurement tools, but it is very expensive.


Britta Frederiksen,
Music therapist, Ph.D student at the Music therapy Phd Programme, Department of Communication and Psychology, Aalborg University
Litt:
Porges , S.W. (2001) The polyvagale theory: Phylogenetic substrates of a social nervosus system International journal of Psychophysiology, 42:123-146


tirsdag den 24. januar 2012

måling af fysiologiske værdier ifbm. musikterapi med retspsykiatriske patienter

Jeg er ny phd studerende på musikterapi studiet og har været så heldig at blive inviteret med i Human sensing gruppen. Årsagen er at jeg i mit phd projekt vil undersøge muligheden for at inkludere fysiologiske målinger som en af måleredskaberne.
For god ordens skyld bør jeg vel nævne at jeg er halvtids studerende og derudover arbejder halvtids i retspsykiatrien i Region Sjælland.

Problemformuleringen lyder som følger (der er en formulering mere men det er disse to der er interessante i denne sammenhæng:

1. Hvordan kan musik terapi bidrage til affekt regulering hos retspsykiatriske patienter med skizofreni ?

2. Hvordan kan musik terapi bidrage til udviklingen af den terapeutiske relation med retspsykiatriske patienter med skizofreni - er der en sammenhæng mellem affekt regulering og udviklingen af den terapeutiske relation i musik terapi ? 

Min phd er et mixed method multiple case study og mine måleredskaber vil indeholde selvrapporterings skemaer og kvalitativ analyse af musikterapisessioner.
Da jeg både er researcher og terapeut, har jeg behov for at finde frem til nogle måleredskaber, hvor der er lidt mere objektivitet i de indsamlede data. Derfor henvendte jeg mig til Human sensing gruppen, for at se om de kunne være behjælpelige med noget måleudstyr ifht. at måle reaktioner i det autonome nervesystem hos patienterne under terapien. Det er vigtig at understrege at jeg med mine målinger ikke har tænkt mig at kunne bevise hvilken ændring, der sker i patienternes fysiologiske reaktioner på musik og musikterapi. Men sammenholdt (trianguleret) med de øvrige data kan understøtte de resultater jeg finder frem til.

Da det er en ganske særlig patient gruppe jeg arbejder med - nemlig skizofrene retspsykiatriske patienter, som er meget sårbare og nemt bliver paranoide, har det været vigtig at finde et måleudstyr, som er så lidt invasivt som muligt. Altså med så få ledninger som muligt og gerne placeret perifert på kroppen. Lige nu har jeg lånt et sensewear armbånd, for at afprøve om det er en løsning ifht. min patientgruppe.
vh Britta Frederiksen

torsdag den 1. september 2011

Opdateret HRV template - 8 timers dataopsamling

Hej alle
Den gamle HRV template kunne kun læse data i 4 timer.

Den nyeste kan i 8 timer.

De nyeste template er

GSR - quick and dirty template ver 0.9.xlsx og
HRV 8 hours - quick and dirty template ver 0.91.xlsx

I HRV er det vigtigt at registrere tidsperioder, da de statistiske værdier pnn50 og SDNN beregnes for de perioder, som angives. Fysisk aktivitet periode, musikterapiperiode, afslapnings periode osv.


kh

Morten


onsdag den 6. juli 2011

Excel templates til hurtig dataaquasition er nu tilgængelige i version 0.9

Hej Alle!
Som nævnt ved møder er det vigtigt for os
  • at optimere arbejdet med data fra sensorer og ud i relevante behandlinger og grafer. 
  • at have Excel regneark, som giver et hurtigt overblik over de sensor data, som vi har indsamlet.


GSR - quick and dirty template ver 0.9.xlsx og HRV - quick and dirty template ver 0.9.xlsx løser disse problemer.
De fungerer på lidt forskellige måder.


Når GSR templaten skal benyttes kopieres hele BodyMedia Excel arket hvori GSR befinder sig og indsættes i templatens første ark "Raw data". Derefter er dataene visualiseret i de efter ark i templaten i 4, 8 og 16 timers forløb.
Det er let!

Når HRV templaten skal benyttes er tilføjes et skridt.
Først kopieres alle HRV datane fra Polar Pro Trainer 5 og indsættes i templatens første ark "Raw data". Indstillingerne skal der lige tænkes over. Se grafikken.

Dernæst skal man gå ind i det næste ark "2. Timeslices and their descrip", hvor det tidsforløbet skal deles op i afsnit, timeslices. "Ts- start" er angivelsen af den celle, hvor et tidsforløb startes, "timeslices" er navnet for denne timeslice.
Derefter kan data analysen ses i det efterfølgende ark "3. See the HRV data graphically".

Grafen viser cirka 1000 minutter, dvs 16 timer.

Jeg kalder versionen for 0.9 fordi jeg godt kan forestille mig forbedringer. Kortere eller længere tidsperioder, anden statistisk beregning.

Hanne Mette har allerede været ude med et ark, hvor både GSR og HRV for en tidsrække vises. Det er jo et fornuftigt ønske. Et andet er variationen i GSR fra måling til måling kunne være et interessant tal.

Og vi bliver klogere.

Jeg foreslår at I stiller jeres forslag som kommentar til denne post.

venlig hilsen

Morten

mandag den 30. maj 2011

Polar?

Jeg har nu gennem en halv time forsøgt at få lagt data fra ur over på PC - den fanger det ikke? JEg sætter uret på "connect" og sætter den i nærheden af den der USB dims og trykker "færktøjer og hent data" men der sker ingenting. Nu giver jeg op for i dag, men har brug for hjælp i løbet af i morgen...

Mvh Malene